Tocats de lletra

CIUTATS

Exposició fotogràfica

Hora: 20 h
Ubicació:
Espai7, Centre Cultural el Casino
Horari: De dimarts a diumenge de 18 a 21 h

El temps i l’espai, natural o construït, ens configuren en l’àmbit col·lectiu i personal. Els paisatges i les ciutats en són una de les expressions. Les urbs, com si fossin organismes, tenen la seva gènesi, constructiva, ordenadora de l’espai; i mentre són vives, no deixen, també,  de (des)(re)construir-se en aquest procés d’evolució adaptativa al temps. Les velles estructures de funcionament s’integren en les noves i configuren una xarxa de funcions. Si les resseguíssim, podríem imaginar-ho com les capes d’una ceba o les anelles d’un arbre. La polis ha evolucionat com el nostre cervell biològic: de dins cap a fora. D’un centre inicial, cap a diferents centres-nusos integrats en xarxes: en un cas neuronals; en l’altre antropològics —urbanístics, culturals, econòmics. Podríem dir, com en geologia, que la ciutat està configurada pels replecs d’estrats geològics que podem anar desvelant amb la mirada de l’ull que enfoca l’objectiu de la càmera.

Organitza: Foto Art Manresa, Centre Cultural el Casino i Tocats de Lletra